Ten noorden van de Naarderstraat is de dekking van mobiele operators niet optimaal.
Ten noorden van de Naarderstraat is de dekking van mobiele operators niet optimaal. Foto: Pixabay

Geen extra maatregelen mobiele bereikbaarheid 112

Politiek

HUIZEN Burgemeester Niek Meijer heeft de gemeenteraad laten weten dat er geen aanleiding bestaat om maatregelen te treffen om de mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 te verbeteren. Deze is niet overal even goed.

Met name in het buitengebied, ten noorden van de Naarderstraat, en voornamelijk op het grondgebied van Gooise Meren is dit geval. Na meerdere onderzoeken blijkt dat de dekking van de mobiele operators in het betreffende gebied niet optimaal is.

Voorrangsoproep
"Tevens is duidelijk dat de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer hier niet of nauwelijks door beperkt wordt, te meer daar een oproep naar het alarmnummer een voorrangsoproep betreft. Zowel de burgemeester van Gooise Meren als ik zijn daarom van mening dat er geen aanleiding bestaat om maatregelen te treffen."

Beide gemeenten hadden eerder al een gezamenlijke brief aan het Agentschap Telecom gestuurd. Daarna is er nog een gesprek geweest. "In dat gesprek heeft het agentschap aangegeven dat ten aanzien van het normale mobiele spraak- en dataverkeer, naast het plaatsen van een extra mast, er weinig alternatieven bestaan om de signaalsterkte/kwaliteit in het betreffende gebied te verbeteren."

Signaalversterker
Agentschap Telecom heeft aangegeven dat de bewoners die het betreffen, de signaalkwaliteit kunnen verbeteren door het plaatsen van een signaalversterker.

"Ook het plaatsen van extra telefooncellen werd benoemd. De burgemeester van Gooise Meren is ook op dit punt van mening dat maatregelen in het betreffende gebied niet nodig zijn."

Uitrol 5G
"De kwaliteit van de verbindingen, de dekking, signaalsterkte et cetera, blijft een zaak tussen providers en consumenten en ligt dus niet binnen de invloedssfeer van de gemeente. Wellicht dat de toekomstige uitrol van het 5G-netwerk hier wel soelaas kan bieden. Onduidelijk is nog echter wanneer deze uitrol succesvol plaatsvindt."

Uit de krant

!