De Wijngaard, gezien vanaf het Enhuizerzand.
De Wijngaard, gezien vanaf het Enhuizerzand. (Foto: Google)

De Springplank en De Wijngaard niet samen aan het Ellertsveld

  Politiek

HUIZEN - Basisscholen De Springplank en De Wijngaard worden niet geclusterd op het Ellersveld. Dit vinden de scholen niet haalbaar binnen het huidige bestemmingsplan en de infrastructuur. Dat blijkt uit onderzoek, laat wethouder Marlous Verbeek de gemeenteraad weten.  Daardoor valt de huidige locatie van De Springplank niet vrij voor woningbouw.

Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van een motie die door de raad in 2017 werd aangenomen bij het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs. Voor die huisvesting is de gemeente verantwoordelijk. Het onderzoek naar de clustering met school voor bijzonder onderwijs De Wijngaard gelegen aan het Ellertsveld werd toen al gestart.

Eerste fase
Tijdens de eerste fase van het onderzoek bleek binnen het wel mogelijk om binnen het bestemmingsplan in een bouwvlak direct naast de al aanwezige school De Wijngaard te gaan bouwen. Op de locatie Springplank zouden dan woningen in het middensegment worden ontwikkeld.

De tweede fase van het onderzoek werd vervolgens daarna uitgevoerd. Wat vinden de scholen er van, was daarbij de vraag. "Beide schoolbesturen vinden een extra school bouwen binnen het toegestane bouwvlak veel nadelen hebben voor hun gezamenlijke circa 650 leerlingen en peuters", meldt de wethouder nu.

Drie verdiepingen
"Het nieuwe gebouw komt dan haaks op de bestaande school De Wijngaard. Dit gaat ten koste van het daglicht van de Wijngaard en hun sportveld gaat verloren. Daarbij wordt een nieuwe Springplank een drie verdiepingen hoog gebouw, wat niet wenselijk wordt geacht voor het basisonderwijs."

De ontwikkelde alternatieve plannen van het schoolbestuur van De Springplank - met een nieuw schoolgebouw in het verlengde van de school De Wijngaard, eventueel met groene daken en heuvels - zijn daarnaast niet haalbaar binnen het huidige bestemmingplan en het collegeprogramma.

Busbaan
Het bestuur van de Springplank wilde ook dat de aanwezige busbaan ingezet zou worden voor autoverkeer tijdens de haal- en brengtijden. "Dit druist in tegen de recente afspraken met de buurt en is daarom niet haalbaar", aldus de wethouder. Ook is het volgens de gemeente niet goed mogelijk om 40 tot 45 extra parkeerplekken te realiseren.

"De beide schoolbesturen hebben uiteindelijk de conclusie getrokken dat een clustering van hun scholen niet haalbaar is binnen hun wensen. Wel hebben de scholen elkaar gevonden in meer samenwerking voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben."

Nieuwe gymzaal
Naar aanleiding van het onderzoek en de uitkomst hiervan wordt nu het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2017 geactualiseerd en hierin wordt De Springplank opnieuw meegenomen. De toegezegde nieuwe gymzaal wordt daarbij betrokken en ook de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid.

De school zelf wenst vervangende nieuwbouw, laat de wethouder ook nog weten. Eventueel op termijn. Daar komt zij eind van dit jaar of begin volgend jaar op terug bij de actualisatie van het plan.

Meer berichten