Als straks de terrassen open gaan, moet er daar ook afstand worden gehouden. Daarom is meer ruimte wenselijk.
Als straks de terrassen open gaan, moet er daar ook afstand worden gehouden. Daarom is meer ruimte wenselijk. Archieffoto: Bob Awick

Gemeente bereid om grotere terrassen toe te staan

Politiek corona

HUIZEN - De gemeente is bereid om grotere terrassen toe te staan. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die het CDA hierover heeft gesteld.

De horeca mag waarschijnlijk vanaf 1 juni weer de terrassen openen, maar dan moet er wel 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

"Met de zomer op komst, zitten we volop in het terrassenseizoen. Als horecaondernemers de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om hun terras flink uit te breiden in de openbare ruimte, kunnen zij voldoende afstand creëren tussen de gasten en daarmee voldoende omzet halen om de deuren open te kunnen houden", stelt het CDA.

Creatieve ideeën
De partij sprak zijn waardering uit voor de inzet van horecaondernemers: "Het is mooi om te zien dat er creatieve ideeën ontstaan zoals de afhaalservices en dat deze initiatieven ook gewaardeerd worden door onze inwoners. Maar dit is voor de meeste ondernemers echter niet voldoende om hun hoofd boven water te kunnen houden."

In de beantwoording gaf wethouder Bert Rebel aan dat de gemeente al enkele verzoeken heeft gekregen en dat de gemeente ook al op zijn website heeft gezet dat als ondernemers ideeën hebben over tijdelijke verruiming van het terras, zij hierover in overleg kunnen met de gemeente. "Uiteraard moeten deze initiatieven inpasbaar zijn. Daarbij zal onder andere ook gekeken worden naar veiligheid."

Overleg
De wethouder liet ook weten dat hij tweewekelijks overleg heeft met de grote winkelcentra in de gemeente. In dit overleg heeft hij het ook gehad over de mogelijkheid tot het uitbreiden van de terrassen. Het CDA gaf daarbij aan dat er natuurlijk ook buiten de winkelcentra horeca is en of de gemeente actief hierover gaat communiceren. "Als die behoefte er is, dan weten ze ons wel te vinden", aldus Rebel.

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen, wilde D66 weten of ondernemers van de Zomerkade al aangeklopt hebben bij de gemeente. "Zij hebben al eerder aangegeven graag terrassen aan de overkant van de straat te willen maken en daarvoor zou de heg eventueel worden weggehaald."

Wethouder Roland Boom liet hierop weten dat er inderdaad een voorstel ligt dat besproken gaat worden. "We gaan kijken hoe we ruimte kunnen bieden aan deze plannen."

Precariobijdragen
Het CDA vroeg vervolgens ook of het mogelijk is om naar de precariobijdragen te kijken, nu de horecaondernemers geen terrassen buiten hebben. Deze precario is een belasting over het gebruik van de ruimte hiervoor.

Wethouder Rebel liet weten dat hier 30 april al een besluit over is genomen door het college. Zolang er geen terrassen staan, hoeft deze belasting niet te worden betaald.

Huur
De PvdA wilde, nu het over steun aan ondernemers gaat, weten of de gemeente een rol ziet weggelegd om te bemiddelen bij conflicten tussen huurder en verhuurders van ondernemersruimte. "Ondernemers geven aan dat het lastig is om de geleden schade snel in te halen en dat de huur een lastig punt blijft, ook als deze tijdelijk is verlaagd."

De gemeente ziet hier echter geen rol in. Wethouder Rebel: "De brancheorganisatie heeft aangegeven dat het voor verhuurders zinnig is om deze huur tijdelijk te verlagen. Dat is ook in het belang van de verhuurder, want als zijn huurder vertrekt, heeft hij niet 1, 2, 3 een nieuwe. Als ons om advies wordt gevraagd, geven we dat graag, maar dit is echt een zaak tussen huurder en verhuurder."

Uit de krant

!