<p>Een deel van de oude begraafplaats met de waardevolle muur.</p>

Een deel van de oude begraafplaats met de waardevolle muur.

(Foto: Gemeente Huizen)

Delen oude begraafplaats worden gemeentelijk monument

  Politiek

HUIZEN - De cultuur historische waardevolle onderdelen van de oude begraafplaats aan de Naarderstraat worden een gemeentelijk monument. Dat heeft wethouder Marlous Verbeek de gemeenteraad laten weten.

Het gaat om de formele opzet met middenpad, de aula, de smeedijzeren ingangspartij met aansluitend hekwerk, de muur langs de Naarderstraat en de grafvakken 1, 2, 4 en 5. Deze zijn vanuit cultuurhistorisch, funerair-historisch en stedenbouwkundig oogpunt van algemeen belang voor Huizen.

Voorstel gemeenteraad
De toekenning is het gevolg van een voorstel van de ChristenUnie en SGP dat op 12 december 2019 door de gemeenteraad met algemene stemmen is aangenomen. In het voorstel werd gevraagd om te zoeken of het mogelijk was om dit te doen.

De bedoeling was om al in juni dit jaar de uitkomsten te bespreken, maar de wethouder liep in april weten dat deze datum niet gehaald kon worden. Dit omdat er tijd nodig was om zorgvuldige inventariserende en beschrijvende onderzoeken te doen.

Deskundig bureau
Voor die onderzoeken werd een deskundig bureau ingeschakeld op het gebied van funerair erfgoed. Deze heeft met raadpleging van Historische Kring Huizen twee rapportages opgesteld. Een naar opvallende en historische grafbedekking en een naar de cultuurhistorische waardering voor de gehele oude begraafplaats.

De uitkomsten en de motie zijn daarna voorgelegd aan de monumentencommissie van Huizen. Deze heeft overeenkomstig de onderzoeksresultaten geadviseerd de waardevolle onderdelen van de oude begraafplaats aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Behoud
Het is volgens de gemeente nadrukkelijk de bedoeling dat de oude begraafplaats in gebruik blijft, echter met respect en behoud van de beschreven cultuurhistorische waarden. De afzonderlijke grafmonumenten worden niet aangewezen als gemeentelijk monument, zodat niet voor elke wijziging een vergunning nodig is.

Separaat moeten het beheer en onderhoud van de begraafplaats worden afgestemd op de aanbevelingen uit de beide rapportages en op de monumentenstatus. Daarbij merkt de wethouder op dat voor extra beheer en onderhoud, bovenop hetgeen in de reguliere begroting is opgenomen, geen middelen aanwezig zijn. 

Procedure
Na de mededeling aan de gemeenteraad over de uitkomsten, is meteen een procedure in werking gezet om een en ander te realiseren. Dit is een openbare procedure en dat betekent dat er inspraak mogelijk is.

Meer berichten