Bezuinigingen

‘Zienswijzen aanleiding om maatregelenpakket GAD te heroverwegen’

vr 9 jul 2021, 17:55 Politiek Foto: Bob Awick
De openingstijden van het scheidingsstation blijven toch ongewijzigd.
De openingstijden van het scheidingsstation blijven toch ongewijzigd.

Om een dreigend tekort van ruim drie miljoen op te vangen, wilde de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) een aantal bezuinigingsmaatregelen nemen. Na flinke kritiek van gemeenten uit de regio, heeft het algemeen bestuur besloten tot een aantal aanpassingen.

Om een dreigend tekort van ruim drie miljoen op te vangen, wilde de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) een aantal bezuinigingsmaatregelen nemen. Na flinke kritiek van gemeenten uit de regio, heeft het algemeen bestuur besloten tot een aantal aanpassingen.

De GAD presenteerde in mei tijdens een webinar de bezuinigingsmaatregelen aan gemeenteraden in de regio. Er werd onder andere voorgesteld om scheidingsstations minder vaak open te houden, het restafval en GFT minder vaak op te halen en inwoners te laten betalen voor het laten ophalen van puin en grof huishoudelijk afval. Daarnaast wilden zij stoppen met de inzameling van oud papier en karton door verenigingen. Dat wil het GAD nu zelf gaan doen.

Kritiek regioOp de plannen kwam meteen veel..

Foto: Bob Awick
Tekst: Isabeau van Halm