Onbesproken gedrag van belang voor nieuwe burgemeester | Nieuwsblad voor Huizen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226622&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
De omslag van het boek Burgemeesters van Huizen 1813-2017 van Willem Meijerman, mogelijk gemaakt door de Historische Kring Huizen.
De omslag van het boek Burgemeesters van Huizen 1813-2017 van Willem Meijerman, mogelijk gemaakt door de Historische Kring Huizen.

Onbesproken gedrag van belang voor nieuwe burgemeester

  Politiek

HUIZEN De fractievoorzitters van de politieke partijen in Huizen hebben morgenmiddag een gesprek met de commissaris van de Koning, Johan Remkes, over de benoeming van een nieuwe waarnemend-burgemeester.

Hiervoor maakten zij al een profielschets, waar onder andere de volgende zaken in zijn opgenomen:

Onbesproken gedrag
1. Gelet op de recente ervaring, wordt volslagen onbesproken gedrag van groot belang gevonden.

2. Is een verbinder en burgervader (man/vrouw), die behalve op het terrein van openbare orde en veiligheid, ook in alle andere denkbare opzichten senioriteit meebrengt, en zijn/haar ruime bestuurlijke ervaring naar de juiste maat en schaal weet in te zetten in belangrijke en actuele 'dossiers' zoals Jihad en ondermijningsbestrijding, verbinding tussen integrale veiligheid en sociaal domein, en die bruggen weet te bouwen en te onderhouden met de volledige samenleving.

3. Voorstander en zo mogelijk pleitbezorger van een laagdrempelige en informele werkcultuur

4. Inspirator en netwerker die daarbij openstaat voor vernieuwing in het democratisch besluitvormingsproces (participatie etc.)

5. Ervaring met herindelingsprocessen en met regionale en bovenregionale samenwerking.

6. Woont in de buurt van Huizen, is goed aanspreekbaar en toegankelijk voor de Huizer inwoners en laat zich zoveel als mogelijk in de Huizer samenleving zien.

Twee kandidaten
Tijdens het gesprek met de commissaris van de Koning zullen gelijk gesprekken plaatsvinden met twee kandidaten. Daarna wordt meteen overlegd of één van de kandidaten geschikt is en kan Huizen dus al snel weer een nieuwe waarnemend burgemeester hebben.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226622&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371756&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>