Coalitieonderhandelingen: Huizen zelfstandig en ruimte voor zondagsopenstelling | Nieuwsblad voor Huizen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226622&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
De onderhandelaars hebben overeenstemming over vier grote onderwerpen en willen een stap verder.
De onderhandelaars hebben overeenstemming over vier grote onderwerpen en willen een stap verder. (Foto: Bob Awick)

Coalitieonderhandelingen: Huizen zelfstandig en ruimte voor zondagsopenstelling

  Politiek

HUIZEN - De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en PvdA zijn het erover eens dat een volgende stap gezet kan worden in het formatieproces om te komen tot een coalitieakkoord.

Overeenkomstig het advies van de informateur hebben de partijen zich gebogen over vier grote onderwerpen: Gemeentelijke herindeling, Sociaal Domein, zondagopenstelling van winkels en de portefeuilleverdeling.

Zelfstandigheid
Over deze onderwerpen is nu overeenstemming. Zo hebben de partijen de voorkeur uitgesproken voor het behoud van zelfstandigheid, waarbij nadrukkelijk de verbinding gezocht zal worden met de gemeente Blaricum en Laren.

Wat betreft het Sociaal Domein is besloten deze op dezelfde wijze voort te zetten. De maatwerkaanpak blijft dus centraal staan. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor de zondagopenstelling voor winkels.

Vier wethouders
De beoogde coalitiepartijen willen een nieuw college met vier wethouders, van elk van de partijen één. De stembusuitslag zal in de zwaarte van de portefeuille tot uitdrukking komen.

Bovengenoemde punten zullen, naast alle andere punten, de komende weken verder uitgewerkt worden in een concept-coalitie-akkoord. Fractiespecialisten wordt nu gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.

Coalitieakkoord
Tezamen met de nadere uitwerking van de vier hoofdpunten zal dit moeten leiden tot een coalitieakkoord, dat de basis zal vormen voor de samenwerking tussen de vier partijen en de uiteindelijke benoeming van de wethouders.

Formateur Erwin Ormel: "Ik ben  blij dat er een akkoord op deze hoofdpunten kon worden bereikt en ik wil dan ook vooral de partijen mijn complimenten maken voor het feit dat ze goed naar elkaar zijn blijven luisteren en elkaar daardoor de hand hebben weten te reiken."

 

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226622&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371756&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=nieuwsbladvoorhuizen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=127" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>