Wonen er straks in de leegstaande ruimten aan het Plein 2000 mensen met dementie? Het college wil wel meewerken.
Wonen er straks in de leegstaande ruimten aan het Plein 2000 mensen met dementie? Het college wil wel meewerken. (Foto: Carin van den Berg)

Woningen voor dementerenden op Plein 2000?

  Zorg

HUIZEN - Bergermeer B.V., de eigenaar van de bedrijfsruimten aan Plein 2000 nummer 31, 33 en 35, heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de ruimten om te kunnen bouwen voor 16 zelfstandige studio's voor bewoners met dementie.

Het college heeft laten weten hier onder voorwaarden open voor te staan. Deze voorwaarden hebben te maken met de geluidswaarde binnen en de externe veiligheid. De betreffende ruimten waar vroeger het Werkplein gevestigd was, liggen aan de rotonde tegenover de brandweerkazerne.

Bestemmingsplan
Om een woonbestemming beneden mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Wonen mag nu alleen boven de begane grond. De gemeente wil hier wel aan meewerken als aan de gevraagde voorwaarden is voldaan.

Een van die voorwaarden is dat er binnen maar 33dB aan geluid te horen is. Voor kantoorruimten zijn deze waarden hoger. In het verleden heeft de gemeente metingen laten verrichten en die wezen uit dat de geluidswaarden op 4 meter hoogte 65 à 66 dB zijn.

Gevaarlijke stoffen
Daarnaast liggen de ruimten op 130 meter van een lpg-tankstation en langs de route gevaarlijke stoffen. Omdat het om een bewoners met een verminderde zelfredzaamheid gaat, moet hier ook verder naar gekeken worden.

Lees verder in de digitale editie van het Nieuwsblad voor Huizen.

Meer berichten