Afbeelding
Foto: Regio Gooi en Vechtstreek

Regio: ‘Gegarandeerde zorg voor inwoners met psychosociale kwetsbaarheden’

Zorg

REGIO - De zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische en of psychosociale kwetsbaarheid is voor de komende vier jaar zeker gesteld.

Dat meldt de Regio Gooi en Vechtstreek nu het zogenoemde beleidsplan Bescherming en Opvang vastgesteld. De betrokken partijen zijn de zeven regiogemeenten, Arkin/Jellinek, GGz Centraal, Leger des Heils en Kwintes.

Zij geven daarbij aan dat die vier jaar kanworden verlengd tot maximaal acht jaar. Het gaat specifiek om de dienstverlening binnen Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang, Respijtzorg, Verslavingszorg en de Geestelijke gezondheidszorg. 

Beleidsplan
In het vastgestelde regionale beleidsplan Bescherming en Opvang ‘Herstel de verbinding’ 2022 -2025 staat welke voorzieningen gewenst en noodzakelijk zijn voor deze groep inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek.

“Een mooi plan met enorme ambities”, aldus de Hilversumse wethouder en bestuurlijk trekker programma Bescherming en Opvang, Gerben van Voorden.

“Ik ben blij dat na een zorgvuldig traject de aanbesteding is afgerond. Samen met onze partners gaan we het beleid nu verder vormgeven, zodat we ook de komende jaren de juiste bescherming en opvang kunnen bieden aan onze inwoners die dat nodig hebben.”

Nieuw
Een aantal voorzieningen, zoals de GGz Mantelzorg, is nieuw. Daarnaast komt de Respijtvoorziening (hier kunnen inwoners werken aan hun herstel) structureel beschikbaar zodat inwoners met psychische kwetsbaarheden ook de komende jaren hiervan gebruik kunnen maken.

Ook zijn er kwalitatieve verbeteringen in de bestaande voorzieningen doorgevoerd. Het realiseren van intensieve 24-uurszorg bij de inwoner thuis is hier een voorbeeld van.  

Inkoop regio
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de inkoop, namens de gemeenten, uitgevoerd binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 – 2025

Er is input en advies gevraagd van inwoners die gebruik maken van de voorzieningen, aan gemeentelijke uitvoeringsdiensten en Wmo-adviesraden.

Ineke van Hooff, bestuurder Kwintes: “We kijken er naar uit om met de partners verder te bouwen aan herstelgerichte bescherming en opvang voor de inwoners van de Gooi en Vechtstreek. Onder meer door inwoners beschermd thuis te laten wonen.”

Uit de krant